Vanden Rike der Ghelieven betekenis & definitie

Het eerste van Ruusbroeck’s mystieke schriften, waarin vijf rijken van God onderscheiden worden: het uitwendig, zinnelijk rijk; een natuurlijk rijk; het rijk der schriftuur; het rijk der genade en der glorie; het rijk dat God zelf is. Een uiteenzetting over de zeven gaven van den H.

Geest maakt er het hoofddeel van uit.Uitg.: J. David (Gent 1858-1868); L. Reypens S.J., in de nieuwe uitgave van Ruusbroec (Mechelen 1931).

V. Mierlo.