Van seven manieren van Minne betekenis & definitie

Kort mystisch traktaat in proza, van Beatrijs van Nazareth, anoniem overgeleverd in een laat handschrift en in de Limburgsche sermoenen, als echt erkend door vergelijking met de Lat. vertaling in haar biographie. Het is merkwaardig niet alleen als oudst bewaard Mnl. proza maar ook om den inhoud, waarin de opgang der ziel tot vereeniging met de Liefde in zeven manieren, d.i. in zeven trappen of wijzen, uit de eigen ervaring beschreven wordt; het wordt gedragen door een zeer hooge opvatting van den Liefdedienst en een onstuimigen drang naar God; met enkele mooie, reëele beelden uit het leven.

Uitg.: L. Reypens en J. van Mierlo (1927). Vertalingen: d. Helman, d. J. v. d. Kun.

V. Mierlo.