Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 04-11-2019

2019-11-04

Vallen

betekenis & definitie

of meervallen (Siluridae), een fam. van de orde der beenvisschen, bezitten een naakte huid; in den bek staan sterke tanden en aan de kaken hangen lange baarddraden. Zij leven in zoetwater. Hiertoe behooren: → meerval ensiddermeerval.