Valerianus Magni betekenis & definitie

(Magno), Capucijn, apologeet en philosoof. * 1686 te Milaan, ✝ 29 Juli 1661 te Salzburg.Hij verdedigde herhaaldelijk Poolsche, Boheemsche en Oostenrijksche belangen te Rome, was de raadgever van vele vorsten en had veel succes bij zijn bekeeringswerk onder de Protestanten. Bij de overdracht van de Praagsche universiteit kwam zijn antipathie tegen de Jezuïeten sterk tot uiting. Hij gaf vele apologetische en philos. geschriften uit.

Lit.: Dict. Théol. Cath. (IX). Wachters.