Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Gepubliceerd op 04-11-2019

Tweede gezicht

betekenis & definitie

(second sight). Het komt soms voor dat iemand in levendige en aanschouwelijke voorstellingen ziet plaatsvinden (heel vaak een ongeluk, een lijkstoet), wat zich naderhand in werkelijkheid afspeelt. Dit verschijnsel, in sommige streken zooals Westfalen zeer bekend, noemt men tweede gezicht of paragnostisch waakgezicht. Tenhaeff.

Lit.: W. H. C. Tenhaeff, Het tweede gezicht (in: Tijdschr. v. Parapsychologie, VII, blz. 34) ; K. Schmeïng, Das Zweite Gesicht in Niederdeutschland (1937).

< >