Thekel Phares Mane betekenis & definitie

Volgens den tekst van Vulgaat, Septuaginta en andere vertalingen de woorden, die een onzichtbare hand neerschreef op den wand van het paleis van Baltassar (vgl. Dan. 5.25, 28). De Hebr. tekst heeft een eenigszins andere lezing, die niet juist schijnt.

De beteekenis der woorden werd door Daniël verklaard, nl. geteld-gewogen-gedeeld, d.w.z. geteld heeft God de dagen van uw koningschap en het beëindigd; op de schaal van Gods gerechtigheid gewogen, zijt ge te licht bevonden; verdeeld wordt uw rijk. C. Smits