The right man in the right place betekenis & definitie

(Engelsch) = De rechte man op de rechte plaats. Citaat uit een redevoering van Austen H.

Layard (* 1817, † 1894) in het Eng. Lagerhuis (15 Januari 1855).

Veelal „Nederlandsch” vermaakt tot: The r. m. on the r. p.C. Brouwer.