Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Gepubliceerd op 22-10-2019

Teratologie

betekenis & definitie

( →Gr. teras = teeken) is de leer der →misvormingen of monstruositeiten, die zoowel bij den mensch als bij dier en plant kunnen optreden. Bij mensch en dier spreekt men van monstrum of monstruositeit wanneer het gaat om een sterke misvorming, van anomalie of deformatie bij geringe misvorming van de uitwendige deelen. Teratologische storingen kunnen de ontogenese van het geheele organisme beïnvloeden en aldus reuzen of dwergen doen ontstaan; in andere gevallen worden slechts afzonderlijke organen misvormd of komt een vermenging voor van de geslachtskenmerken (→hermaphroditisme). Een geheel ander voorbeeld van misvorming is dat van de →dubbelmonstra. Sommige misvormingen hebben hun ontstaan te danken aan een mutatie of aan de uitsplitsing van recessieve eigenschappen; andere zijn een gevolg van uitwendige invloeden, die op een of andere wijze de normale ontwikkeling van het embryo storen.

Het → „verzien”, dat in den volksmond als gangbare verklaring voor sommige van deze verschijnselen wordt aangenomen, kan wetenschappelijk niet verantwoord worden.Bij de planten noemt men de wetenschap, die het ontstaan van de →misvormingen bestudeert, de teratogenese. Dumon.

Lit.: Przibam, Teratologie und Teratogenese (1920).

< >