Tehuizen voor moeders betekenis & definitie

België. In deze instellingen kunnen opgenomen worden alleenstaande vrouwen, aanstaande moeders, gedurende de laatste dagen harer zwangerschap, en moeders, die kort te voren een kindje ter wereld brachten. Daar ontvangen de verlaten moeders en haar kinderen onderkomen en voedsel, alsook stoffelijke hulp, raadgevingen, aanmoediging en zedelijken steun.

De tehuizen voor moeders zijn nog weinig talrijk in België, alhoewel zij geroepen zijn om, vooral in de groote steden, belangrijke diensten te bewijzen. Die, welke thans bestaan, werden opgericht door het particulier initiatief en leven van de inkomsten, die grootendeels voortkomen van giften. Stilaan beginnen de openbare besturen zich met deze instellingen in te laten en ze geldelijk te ondersteunen. Het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn subsidieert ze.

Dgl. huizen bestaan te Antwerpen, Brussel en Luik.