Te betekenis & definitie

Te - Milaan, zich onderscheidend door zijn strenge predikaties tegen de laksheid en zedeloosheid der Lombardische bisschopshoven en den met deze verbonden adel. Er ontstond een siocale beweging uit (Pataria genoemd), die vooral onder de lagere volksklassen aanhang vond. A. werd 1066 door zijn tegenstanders vermoord. Feestdag 27 of 25 Juni.

L i t.: Pellegrini, Fonti e Memorie di S. Arialdo (Milaan 1902); Archiv f. Kulturgesch. (1914 en 1916).

Slootmans.