Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 22-10-2019

T

betekenis & definitie

Twintigste letter van het alphabet, overeenkomend met de Grieksche tau (T, ?). Stelt voor den stemloozen, explosieven, dentalen ➝ medeklinker. Afkortingen:

T in Lat. inscripties e.d. = tertius, Titus, tribunus, enz.;

t. in de muziek = ➝ tenor, ook wel (Ital.) tutti (allen tegelijk), ook, in verbinding met een cijfer, voor: tempo, bijv. T 1° = tempo primo (eerste tempo);

t = ton;

t. = (Lat.) tomus of (Fr.) tôme, deel (van een boekwerk);

Ta in de scheikunde = ➝ tantalium;

t.a.p. = ter aangehaalde plaatse;
t. à t. = (Fr.) tout à toi, geheel de uwe;
t.a.v. = (Fr.) tout à vous, geheel de uwe;
t.a.v. = ten aanzien van;

Tb in de scheikunde = terbium (➝ Aardmetalen);

t.b.(c.) = tuberculose;

Te in de scheikunde = telluur;

tel. = telephoon;

temp. = temperatuur;

tg. in de wiskunde = tangens ;

t.g.t. = te gelegener tijd;

Th in de scheikunde = → thorium;

T.H.(S.)= Technische Hoogeschool (➝ Technisch Onderwijs);

Thess. in bijbelcitaten = Brief aan de ➝ Thessalonicenzen;

Ti in de scheikunde = ➝ De letter T in vsch. alphabetten. titaan;

Tim. bij bijbelcitaten = Brief aan ➝ Timotheus;

tit. = titulair;

Tit. bij bijbelcitaten = Brief aan ➝ Titus;

Tl in de scheikunde = ➝ Thallium;

Tob. bij bijbelcitaten = Boek ➝ Tobias;

t.o.v. = ten opzichte van;
t.q. = (Ital.) tutti quanti, al dergelijken;
t.t. = (Lat.) totus tuus, geheel de uwe;

Tu in de scheikunde = thulium (➝ Aardmetalen);

t.z. = ter zee (bijv. luitenant t. z.);
t.z.t. = te zijner tijd.