Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Gepubliceerd op 22-10-2019

Stinkende gouwe

betekenis & definitie

(Chelidonium maius), een overblijvende plantensoort van de fam.

der papaverachtigen, komt in het geheele N. halfrond voor tusschen kreupelhout en op ruigten. De bladeren zijn vinspletig tot gevind, de gele bloemen met vier kroonbladeren staan in schermen. De plant heeft een oranjegeel, scherp melksap.

Bouman. Stinkende kamille (Anthemis cotula), ook aasbloem of paddebloem genaamd, een plantensoort van de familie der samengesteldbloemigen, een eenjarige plant langs wegen en op bebouwde gronden met witte straalbloemen en gele schijfbloemen. De bladeren zijn dubbel vindeelig. Bouman.

< >