Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Gepubliceerd op 22-10-2019

Steen der Wijzen

betekenis & definitie

Het wondermiddel, waarnaar door alle eeuwen heen reeds alle ➝ alchemisten gezocht hebben en waarmede zij onedele metalen in goud hoopten te kunnen veranderen. Hoewel velen dezer zoekers te goeder trouw geweest zijn, staat liet vast, dat de zucht naar roem of rijkdom anderen er toe gebracht heeft om den s. voor bedrog te misbruiken. Nu eens vindt men den s. omschreven als een rood poeder, dan weer als een vloeistof. Ook heeft men er meerdere magische eigenschappen aan toegeschreven (bijv. verlenging van het leven).

Men zou kunnen zeggen, dat de s. gevonden is, sinds men in staat is de elementen in elkaar over te voeren (➝ Grondstofwisseling). Zwikker.