Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Gepubliceerd op 14-10-2019

Sloten

betekenis & definitie

1° (Friesch: Sleat) gem. en een van de elf steden in Friesland, in het Z.; opp. 226 ha; ca. 700 inw. (1937), waarvan 78% Prot., 18% Kath. (vormend de parochie S.) en 4% onkerkelijk. Er is veeteelt en zuivelindustrie.

Bezienswaardig zijn het stadhuis, de Ned. Herv. kerk, de nieuwe Kath. kerk (van A.

Witteveen, schilderingen van J. Ydema) en diverse oude gevels.

S. ligt aan den drukken scheepvaartweg Lemmer—Sneek; ten N. van S. ligt het Slotermeer, als waterweg en boezemwater van belang.2° Dorp in de gem. → Amsterdam.

van der Meer.