Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 14-10-2019

Sergeant

betekenis & definitie

1° Bij de landmacht een onderofficier, in rang onmiddellijk boven den korporaal. Het woord s. is verwant aan Fr. servir (Fr. sergeant de ville = diender).

2° Bij de Ned. marine wordt deze term altijd gevolgd door de kwaliteit, bijv. sergeant-geschutmaker. Hoogste rang voor hofmeesters en koks. ➝ Bootsman.