Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 14-10-2019

2019-10-14

Schout

betekenis & definitie

Vertegenwoordiger van den landsheer en als zoodanig voorzitter van het gerecht (schepengerecht, → Schepen). Soms wisten steden het recht den schout aan te stellen te verkrijgen.

De positie van den s. is analoog met die van den → baljuw. Het ambt werd dikwijls in leen gehouden (erfelijk).

De s. zorgt o.a. voor de tenuitvoerlegging van vonnissen.Hermesdorf.