Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 14-10-2019

Schilderen

betekenis & definitie

Van houtwerk omvat de volgende bewerkingen: wegbranden van de oude verflaag, gronden met gekleurde loodwitverf en drogen, daarna tweemaal schuren, gaten stoppen en plamuren om een glad oppervlak te verkrijgen, waarna ten slotte na gronding in de af te schilderen kleur de deklaag van glansverf wordt aangebracht; bij binnenwerk wordt met extra zorg geplamuurd en veelal afgeschilderd met een matverf.

Bij s. van steen- of metselwerk moet dit volkomen droog en daarom liefst 1 à 2 jaar oud zijn en dan nog voorbehandeld worden met koolzure ammonia of lijnoliezuur; het beste gebruikt men dan silicaatverven.

Bij s. van ijzer wordt dit bij eerste-klaswerk gedompeld in zoutzuur en kaliloog en daarna in water, of gereinigd met een zandblaasinstallatie; gewoon constructiewerk reinigt men met staalborstels. Daarna worden twee loodmenielagen en 2 deklagen van gekleurde loodmenieverf of een speciaalverf aangebracht; alle lagen op ijzer zeer dun uit te strijken.

P. Bongaerts.