Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 14-10-2019

Schatkist

betekenis & definitie

Gebruikelijke benaming voor de openbare geldmiddelen van een rijk. ➝ Schatkistpapier.