Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 14-10-2019

2019-10-14

Schade

betekenis & definitie

noemt men elk vermogensrechteliik nadeel. Vgl. ook ➝ Schadevergoeding; Verzekering.