Sarbapalli Radhakrisjnan betekenis & definitie

Sir, de meest op den voorgrond tredende contemporaine Hindoephilosoof. Streeft naar een assimileering der naar zijn meening goede elementen in Westersche wetenschap, philosophie en Christ. godsd. aan het Hindoeïsme, met behoud van eigen Oostersch en Hindoeïstisch karakter.

Werken: The Hindu View of Life; An Idealist View of Life; Indian Philosophy (2 dln. 1923-’27).