Samuel Rogers betekenis & definitie

Eng. dichter. * 30 Juli 1763 te Newington Green (thans deel van Londen), ♱ 18 Dec. 1855 te Londen. Zoon van een bankier.

Volgde zijn vader op. In zijn later leven was hij de Maecenas van vele kunstenaars.

Hij had een fijnen literairen smaak, maar geen originaliteit. In zijn gedicht Italy (1822) imiteerde hij Byron, en in Pleasures of Memory (1792) de vormen van de 18e-eeuwsche didactische dichters.Andere werken: Columbus (1810) ; Jacqueline (1814); Human Life (1819). Beek.