Samuel Jessurun de Mesquita betekenis & definitie

Graphisch kunstenaar. * 6 Juni 1868 te Amsterdam. Verbonden aan het teeken- en kunstnijverheidsonderwijs.

Vervaardigde houtsneden, etsen en litho’s; was ook als sierkunstenaar werkzaam.Uitg. v. zijn werken o.a. in A. v. d. Boom, De houtsnede in Ned. (1928).