Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 14-10-2019

2019-10-14

Ruit

betekenis & definitie

(Thalictrum), een plantengeslacht van de fam. der ranonkelachtigen; komt met 76 soorten in de Noordelijke gematigde streken voor en in de tropen op bergen. Het zijn overblijvende planten met vele bloemen bijeen.

In onze streken komt op vochtige plaatsen de poelruit (Th. flavum) met gele welriekende bloem voor. In bosschen vindt men de kleine ruit (Th. minus) met hangende bloemen. Bouman.