Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 14-10-2019

Ruige vorst

betekenis & definitie

Soms ruig genaamd, is een afzetting van ijs aan vaste voorwerpen. Vgl. ➝ Rijp en ➝ IJzel.

Wordt vnl. gevormd, wanneer onderkoelde waterdrupjes van mist of wolken door den wind tegen de voorwerpen worden gedreven en daaraan schier oogenblikkelijk tot ijs stollen (onderkoelde waterdrupjes werden tusschen 0° en —28° in de atmosfeer waargenomen). De r.v. vormt zich bijna uitsluitend aan de windzijde van de voorwerpen.

De ijskorst kan soms meerdere cm dik zijn (1 m in gebergte). De r.v. veroorzaakt dikwijls groote schade, doordat de met ijs bezwaarde boomtakken, telefoon- en telegraafdraden enz., doorbreken.

De vorming van r. v. op vliegtuigen, die door onderkoelde wolken of mist vlogen, heeft vele luchtvaartrampen veroorzaakt.Lit.: Hilding Köhler, Kondensation des Wasserdampfes in der Atmosphäre (in: Geofysiske Publikasjoner-Noorw. Oslo 1921-’22).

V.d. Broeck.