Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 02-10-2019

Retorta

betekenis & definitie

Voormalige Norbertijner abdij, gesticht nabij Valencia in 1143. Het klooster genoot de gunst der Spaansche koningen, bereikte een grooten bloei en stond aan het hoofd van 9 andere kloosters.

Het ging 1835 ten onder in den eersten Carlisten-oorlog.