Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 02-10-2019

Regina Coeli

betekenis & definitie

(Lat. = Koningin des Hemels), aanvangswoorden en benaming van een der ➝Maria-antiphonen, welke aan het eind van het Koorofficie gebeden worden, nl. die van den Paaschtijd. Haar oorsprong is onbekend, zij bestond echter in de 12e eeuw.

Sinds de 18e e. nam zij ook gedurende den Paaschtijd de plaats in van het ➝Engel des Heeren. Louwerse.