Raad van Defensie betekenis & definitie

In Ned. ingesteld bij K. B. van 16 April 1908 teneinde de regeering van advies te dienen in zaken de defensie betreffende.

Zij bestaat uit drie afdeelingen, nl. voor algemeene defensiebelangen, voor aangelegenheden uitsluitend de landmacht, en voor aangelegenheden alleen de zeemacht betreffende. In den R. v.

D. hebben zitting de hoogste leger- en marineautoriteiten en vier door de koningin aan te wijzen niet-militaire leden. Nijhoff.