Raad van Brabant betekenis & definitie

Opgericht in 1591, gevestigd te Den Haag, een college, waarop de Staats-Brabanders en bewoners van de landen van Overmaze in civiele zaken konden appelleeren. In Dec. 1596 kreeg de R.v.

B. ook rechtspraak in crimineele zaken.Lit.: de Jong van Beek en Donk, Bijdr. t. d. gesch. v. d. Raad en Leenhove van Brabant (1857).