Raad der Tien betekenis & definitie

Het hoogste gerechtshof, te Venetië in 1310 ingesteld, dat de daar heerschende oligarchie van rijke kooplieden tegen geweldpleging en tyrannie moest beschermen. Opgeheven door Napoleon in 1797.

Lit.: Kretschmayr, Gesch. v. Venedig (1920).