Raad der Ouden en Raad der 500 betekenis & definitie

Twee Kamers van de Fr. volksvertegenwoordiging tijdens het Directoire (1795-’99); voor 3 jaren gekozen uit hoogaangeslagenen, die minstens 30 jaar oud waren (R. der Ouden 40 jaar en gehuwd), langs getrapte verkiezing (stemgerechtigden kozen électeurs en dezen de Raden). Ieder jaar zou ⅓ aftreden.

De R. der 500 ontwierp de wetsvoorstellen, die door den R. der O. ongewijzigd werden aangenomen of verworpen. Uit een voordracht van den R. der 500 koos de R. der O. de 5 leden van het Directoire.V. Claassen.