Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 18-09-2019

2019-09-18

R. A. Stewart Macalister

betekenis & definitie

Prof. in de Keltische archaeologie aan de univ. van Dublin. * 8 Juli 1870. M. was de assistent van F. J.

Bliss bij diens opgravingen in de ➝ Sjefela (1898-1900). Hij heeft 1902-’05 en 1907-’09 de opgraving van Gezer geleid. Zijn werk is het beste geweest van alles, wat vóór den Wereldoorlog op archaeologisch terrein in Palestina geleverd is.Voorn. werken op bijbelsch-archaeologisch terrein: The Excavation of Gezer 1902-’05 and 1907-’09 (3 dln. Londen 1912); The Philistines, their Hist. and Civilisation (Londen 1913); A Century of Excavations in Palestina (Londen 21930).

A. v. d. Born.