Quadruple Alliantie betekenis & definitie

Het viervoudig verbond, in 1718 gesloten tusschen Frankrijk, Engeland, de Ned. Republiek en Oostenrijk, ter verdediging der beschikkingen van den Vrede van Utrecht (1713) tegen bedreiging van Spaansche zijde en vanwege de Jacobietische aanspraken op den Eng. troon; hetgeen door dit viervoudig verbond zonder veel oorlog door groote onderhandelingen verijdeld werd.

v. Gorkom.