Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 02-10-2019

2019-10-02

Quadratix

betekenis & definitie

Kromme lijn, gevonden door den sophist Hippias van Elis (2e helft 5e eeuw v. Chr.) en door hem e. a. toegepast bij de trisectie van den hoek en de kwadratuur van den cirkel.

Lit.: T. L. Heath, Greek Mathematics (I 1921).