Quadratix betekenis & definitie

Kromme lijn, gevonden door den sophist Hippias van Elis (2e helft 5e eeuw v. Chr.) en door hem e. a. toegepast bij de trisectie van den hoek en de kwadratuur van den cirkel.

Lit.: T. L. Heath, Greek Mathematics (I 1921).