Pascal collasse betekenis & definitie

Pascal collasse - Tijdgenoot en leerling van Lully; * 1649 te Reiins, ✝ 1709 te Versailles. Lully droeg hem de uitwerking op van de begeleidende stemmen in zijn opera’s op grond van den becijferden bas. In 1696 werd C. Kon. Kamermuziekmeester; Lodewijk XIV schonk hem het privilege om opera’s uit te voeren te Rijsel. Toen echter het opera-gebouw met den geheelen inventaris afbrandde, gaf de koning hem schadevergoeding en opnieuw zijn betrekking aan het hof.

Werken: 10 opera’s, waarvan o.a. werden gedrukt: Achille et Polyxène (1687), Les noces de Thétis et de Pélée (1689), Enée et Lavinie (1690), Astrée et Céladon 1696 ; verder kerkel. en wereldlijke gezangen. Piscaer