Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 29-10-2019

Pandemie

betekenis & definitie

Het zich verspreiden van een besmettelijke ziekte (bijv. pest, griep) over een groot gedeelte van de bewoonde aarde. Vgl. → Epidemie.