Padraie colum betekenis & definitie

Padraie colum - Iersch dichter en tooneelschrijver; * 1881 te Longford in het centrum van Ierland, als zoon van een kleinen landbouwer. Schreef verzen en, voor het Abbey Theatre, eenige tooneelstukken, waarin de poëzie en de tragiek van het Iersche landleven, uiterst sober, treffend-juist, in kalm rhythme van zeer bijzondere intonatie, worden weergegeven.

Stichtte The Irish Review in 1911, ging naar Amerika in 1914 en bezorgde te Boston in 1916 een uitgave van de gedichten der jonge Iersche revolutionnairen. In zijn latere werken, hoofdzakelijk meditatieve reisbeschrijvingen en kostelijke kinderboeken, is hij vooral de bewuste precieuze stylist, met den ouden klank nog in de stem, maar eenigszins onwerkelijk. Blijkbaar heeft hij in Amerika het levend contact met het land, den godsdienst en de inspiratie zijner jeugd verloren.

Werken: Gedichten: Wild Earth (1907), enz.; verzamelde uitg. Poems (1932). Tooneelstukken: The Land (1905); The Fiddler’s House (1907); Thomas Muskerry (1910). Proza}: Castle Conquer (1923); Tales and Legends of Hawaii (2 dln. 1924—’25); The Road Round Ireland (1926); Orpheus, Myths of the World (1930); Cross Roads in Ireland (1930). Pompen