Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 29-10-2019

2019-10-29

Order

betekenis & definitie

(handelsecon.), ook: opdracht of bestelling. In den effectenhandel onderscheidt men gelimiteerde en ongelimiteerde o. (→ bestensorders), terwijl naar den tijd, gedurende welken de o. geldt, onderscheiden worden dagen doorloopende orders.