Oberaltaich betekenis & definitie

Voormalige Benedictijner abdij, in Beieren, bisdom Regensburg, gesticht 1102 en vermoedelijk bevolkt door monniken van Hirsau, was vooral in de 11e eeuw een vooraanstaand cultureel middelpunt; opgeheven 1803. De bibliotheek ging over naar de staatsbibliotheek van München.

De abdijkerk is thans parochiekerk.De in 1321 door Reimar v. Brennberg in de Opper-Palts gestichte abdij Frauenzell was van 1351 tot 1424 als prioraat met O. verbonden.

Lit.: Lex. f. Theol. u. Kirche.