Obat betekenis & definitie

Een Maleisch, Javaansch en Soendaasch woord voor geneesmiddel, wordt echter in de Indische samenleving onder de Europeanen overal gebruikt en begrepen. Het woord wordt ook gebruikt voor buskruit.

In de Inheemsche en de lagere Indo-Europ. samenleving wordt van de inheemsche kruiden als geneesmiddel nog veel gebruik gemaakt, terwijl enkele ook in de Europ. apotheek een plaats hebben gevonden. Zoo ook ➝ Indische spruwkruiden.