O. Rayet betekenis & definitie

Fransch archaeoloog. * 23 Sept. 1847 te Cairou (Lot), ✝ 19 Febr. 1887 te Parijs. R. was vooral werkzaam bij de opgravingen van Magnesia (Meander) en Milete.

Ofschoon zijn werk door latere studiën achterhaald is, blijft het een kostbare bijdrage tot de kennis der Gr. archaeologie. E.

De Waele Werken: Monuments de l’art antique (1884) ; Hist. de la Céramique (met Collignon, 1889).