O-antiplionen betekenis & definitie

noemt men de zeven antiphonen, aanvangend met den uitroep O, die worden gezongen bij het Magnificat der Vespers van de zeven aan Kerstmis voorafgaande dagen. Zij verspreidden zich uit Rome naar Engeland (7e eeuw?), dan naar Gallië (7e-8e eeuw?), waar er naar haar voorbeeld meerdere andere werden vervaardigd.

De zeven behooren bijeen: haar beginletters vormen, bij de laatste te beginnen de woorden: Ero cras: Morgen zal ik (met U) zijn. Zij klimmen wellicht op tot S.

Gregorius den Grooten.Lit.: Callewaert, De groote Adventsantiph. (in: Liturg. Tijdschr., 1911); Revue bénédictine (dl. II, s. v. Les grandes antiennes, met bronnenopg.).