Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 16-10-2019

Noen

betekenis & definitie

1. Volgens sommige Egypt. voorstellingen zou er in den aanvang van het heelal slechts een water geweest zijn, dat men Noen noemde en soms als god vereerde.

2. Vader van Josue (Ex. 33.11); heet door verschrijving der Hebr. letters ook Nawè (Eccli. 46.1).