Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Gepubliceerd op 16-10-2019

Natuurlijke kinderen

betekenis & definitie

Kinderen, staande huwelijk verwekt of geboren, hebben den man tot vader, behoudens ontkenning van wettigheid door dezen en daarop gevolgde rechterlijke uitspraak. Kinderen, buiten huwelijk verwekt en geboren, zijn n. k., kunnen worden erkend door verwekker en moeder. → Erkenning.

N. k. in ruimeren zin zijn allen, die buiten huwelijk zijn geboren en sedertdien niet zijn gewettigd; n. k. in engeren zin zijn de in bloedschande of overspel verwekte, die niet kunnen worden erkend. Al heeft de vader een n. k. van hem niet erkend, hij is toch verplicht door een uitkeering in het onderhoud en de opvoeding te voorzien tot de meerderjarigheid (alimentatie-vaderschapsactie).

Evenzeer kan de verwekker worden veroordeeld de bevallingskosten der moeder en haar onderhoud gedurende zes weken na de bevalling te betalen. Voor erfrecht van n. k., zie → Erkenning.

Zie ook Ned. B.

W. art. 305 vlg., 327 vlg., 335 vlg., 344a vlg. B.

Smeets De n. k., behoudens die, welke in bloedschande of in overspel zijn verwekt, kunnen in België ofwel worden gewettigd,ofwel worden erkend.De gewettigde n. k. (B.W. art. 331 tot 333) hebben dezelfde rechten als de kinderen tijdens het huwelijk verwekt. De erkende n. k., evenals de niet erkende, kunnen aanspraak maken op een alimentatierecht (B.

W. art. 334 tot 342); daarenboven komen zij in aanmerking voor een beperkt erfrecht (B.W. art. 756-757). Rondou.Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Klik hier en word vriend van Ensie.