Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 16-10-2019

Naast

betekenis & definitie

Gem. in het N. van de prov. Henegouwen (XIII 176 D3); opp. 1 363 ha, ca. 2 100 inw. (vnl.

Kath.); rivier de Zenne; landbouw; middeleeuwsch kasteel, verbouwd en in hoeve veranderd; N. is een oude heerlijkheid, sedert de 12e eeuw vermeld; Romeinsche vondsten.