Naaibank betekenis & definitie

Voor het binden van boeken worden de gevouwen vellen in de juiste volgorde op elkaar gelegd en wel zoo, dat de rugzijden tegen verticaal gespannen koorden komen te liggen. Bij het binden uit de hand wordt nu het garen door het papier en om die verticale touwen gevoerd.

Vervolgens worden deze koorden afgesneden, echter zoodanig dat de lengte iets grooter is dan de dikte van den rug van het boek. Die overschietende einden kunnen dan op het voor- en achterplat (de platte zijden van den boekband) worden vastgelijmd; de koorden komen dus als ribbels op den boekrug.Tegenwoordig, met het machinaal binden van groote aantallen, zaagt men den rug der gevouwen vellen meestal in, zoodat de ribbels vervallen. Het naaien met de hand geschiedt in de naaibank, en vindt alleen nog met de hand plaats bij zeer bijzonder te binden boeken; anders geschiedt het machinaal. De oude naaibank bestaat uit een tafel, waarboven een dwarsbalk op schroeven zoo gesteld wordt, dat de touwen sterk gespannen zijn. Poortenaar.