Na-calculatie betekenis & definitie

(bedrijfshuishoudk.) is de calculatie, opgesteld na afloop van de voortbrenging, hetzij van een bepaald product, hetzij gedurende een zekere periode, in tegenstelling tot de ➝ voorcalculatie, die als begrooting wordt opgesteld, alvorens met de productie te beginnen. De eerste is daarbij bedoeld als een contrôle op de juistheid der vooraf opgestelde calculatie, en ter localiseering van de afwijkingen tusschen beide.

C. Janssens.