N.O.T betekenis & definitie

→Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij.