Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 18-09-2019

Moritz Lazarus

betekenis & definitie

Philosoof en psycholoog. * 15 Sept. 1824 te Filehne (Posen), ✝ 13 April 1903 te Merano. Hoogleeraar te Bern. L. legde zich als psycholoog toe op de studie der „Völkerpsychologie”.

Hij richtte samen met Steinthal het Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft op (1850-1890).Voorn. werk.: Das Leben der Seele, in Monographien über seine Erscheinungen und Gesetze (1856-’57).

v. Dael.