Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 18-09-2019

Maatschappijleer

betekenis & definitie

is de tak van wetenschap, die het leven der menschen in ➝ maatschappij, dit woord genomen zoowel in engen als in ruimeren zin, tot voorwerp heeft.