Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 18-09-2019

Maart

betekenis & definitie

(lat. mensis Martius), de naar den god Mars genoemde 1e maand van het jaar in den Oud-Romeinschen kalender. Sedert de invoering van den Juliaanschen kalender is het de 3e maand van het jaar. M. telt 31 dagen.

Op den 21en dag dezer maand valt de voorjaarsnachtevening en begint de lente; vandaar dat M. ook Lentemaand heet. M. is toegewijd aan St. Joseph.

De onbestendigheid van het weer in M. vindt uitdrukking in gezegden als: ➝ Maartsche buien; M. roert zijn staart. Daarentegen: Een droge M., een natte April, en: Een droge M. is goud waard.v. Campen.